Electronisch patienten dossier

 

 

Electronisch uitwisselen medische gegevens

U kunt toestemming geven voor het uitwisselen van medische gegevens met andere huisartsen, de huisartsenpost, de apotheker en het ziekenhuis.
Meer informatie hierover vindt u op de website http://www.ikgeeftoestemming.nl
Toestemming geven kan telefonisch bij de assistente of schriftelijk of via bovengenoemde website. 
Ook als u geen toestemming geeft, is het goed dat aan ons door te geven.